הליך חדלות פרעון

ש-שלום ערך דין חגי, אשמח להבין ולקבל פרטים על הליך חדלות פרעון או בשמו הישן פשיטת רגל? תודה

ת-התחושות המלוות חייבים הינן מורכבות ולא פשוטות.
פקודת פשיטת הרגל והחוק החדש של חדלות פירעון שנכנס לתוקף בספטמבר 2019 העניקו לכם החייבים את האפשרות להחליט על המסלול הנכון לסיום בעיותיכם הכלכליות.
הליך חדלות פירעון טומן בחובו יתרונות אשר נבנו במיוחד לטובתכם ולמטרת העמדתכם על הרגליים תוך כדי התחלת חייכם הכלכליים מחדש. בהכוונה נכונה ומקצועית ומספר פעולות משפטיות שתעשו, תוכלו לצאת מהמצב הכלכלי הלא פשוט אליו נקלעתם.
עד ספטמבר 2019, מי שהגיש בקשה לפשיטת רגל עשה זאת תחת פקודת פשיטת הרגל אשר היתה המנחה והמחייבת את החייבים .
הפקודה, גרמה למצבים בהם החייבים עצמם נאלצו לוותר על רכושם ועל בתיהם וכל זאת כדי להשיא את הדיבידנד הגבוה ביותר לנושים.
בספטמבר 2019, אושר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי של החייב.
חוק זה, בנה 'תוכנית הבראה לחייבים', אשר מטרתה בין היתר להפוך את ההליכים בעניינכם לקצרים ויעילים יותר מאשר בעבר. מטרת חוק זה של חדלות הפירעון לקצר ולייעל את ההליכים תוך שימת דגש שאלו נעשים בתחום הזמן הסביר עד ארבע שנים ומאזנים בצורה הוגנת יותר בין האינטרסים של החייב והנושים. בבסיס רפורמה זו קיימת הבחנה בין חובות העולים על כ-150 אלף ₪ לבין חובות מתחת לסכום זה. אלו שחובותיהם הם מעל לסכום זה יהיו רשאים להיות מועמדים להיכנס להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הרפורמה נושאת בתוכה בשורה גדולה לכם, החייבים ומהווה הקלה משמעותית על חייכם וזאת כדי לאפשר לכם שיקום אמיתי והיפטרות מהחובות אחת ולתמיד.

ש-למי מתאים הליך חדלות פירעון?
ת- במקרים רבים, כדי למנוע מציאות בה אתם נאלצים להתמודד בהליכי הוצאה לפועל מורכבים, המביאים אתכם להתמודדות יומיומית קשה, בה אתם מוצאים את עצמכם מתרוצצים כנגד מגוון הערוצים אשר הזוכים שלכם מפעילים כנגדכם בהוצאה לפועל, בין היתר: הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה, חידוש הדרכון, זימונים לחקירות ואף סכנה במאסרים, אתם מגיעים למסקנה כי עליכם אחת ולתמיד לשים סוף למצב הקיים ולצאת לדרך בה יש אופק ויכולת להסדיר את החובות בטווח זמן ובקצב המקובל על הזוכים וזה בדיוק המטרה של החוב-לתת פתרון יסודי ומתאים לחייבים.

ש- האם חובה לשכור את שירותיו של עורך דין?
ת – הליך פשיטת הרגל נחשב להליך מורכב ומסובך שרק מי שבקיא בו יוכל להנחות אתכם על הצד הטוב ביותר. היכרותו של איש המקצוע עם החוק ועם הפסיקה האחרונה מהווים יתרון עצום שעושה את ההבדל בין הסתבכות בהליך לבין צליחתו בהצלחה.

הליך חדלות פירעון:

הליך חדלות הפירעון (בשמו הנפוץ : חדלות פירעון), החל על אדם יחיד, עצמאי, שכיר או עוסק מורשה, אולם לא על חברה, שעליה יחולו הליכי פירוק או הבראה. זהו מצב משפטי שבו אדם מצהיר שאינו מסוגל לשלם את חובותיו והרשויות מכירות בחוסר יכולת זו. משהוכרז אדם כפושט רגל הדבר משפיע על יכולתו לקבל על עצמו עסקאות מסחריות, לצאת מהארץ, לכהן בתפקידים ציבוריים ועוד.
הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטות הרגל היא הכונס הרשמי. משרד המשפטים מגדיר את תפקידו של הכונס הרשמי: "הצורך בפיקוח נובע מהעובדה שבהליכי חדלות פירעון מעורבים צדדים רבים אשר עניינם ההדדי, ולעיתים השונה, עשוי להיות מפוקח בצורה הטובה ביותר בידי גורם ניטרלי ונטול פניות. הכונס הרשמי משמש כנאמן על נכסי החייב מכוח ברירת הדין מקום שלא מונה נאמן אחר.
במקרה שמונה נאמן, הכונס הרשמי משמש כמפקח על פעולותיו. בית המשפט המוסמך לדון בענייני חדלות פירעון, הוא בית המשפט המחוזי."

הליך חדלות פירעון נועד להשיג שתי מטרות:
הראשונה היא להסדיר את כינוס נכסי החייב ולחלק אותם בדרך השוויונית והיעילה ביותר בין הנושים, לפי סדר העדיפות המופיע בחוק, והשנייה היא לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר מן החובות (משרד המשפטים, אתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, הליכי פשיטת רגל) כדי להשיג מטרות אלו דיני פשיטת הרגל מורים על פעולות מאוזנות לאכיפה קולקטיבית נגד רכושם של החייבים בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב על ידי מתן צו ההפטר.

סדר פעולות:

 1. מיפוי התיק בחינם לאחר קבלת המסמכים מהחייב.
 2. החתמה על יפוי כח ועל הסכם שכ"ט.
 3. הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים לממונה.
 4. קבלת צו תשלומים והשלמת מסמכים לפי צורך.
 5. במידה והתקבל צו פתיחת הליכים גבוה, מוגשת בקשה להפחתת צו התשלומים החודשי.
 6. קביעת מועד חקירה אצל הנאמן.
 7. הכנת החייב לחקירה- סימולציה.
 8. הגעה עם החייב לחקירה אצל הנאמן.
 9. הגשת דוחות דו חודשיים – על החייב להגיש דוחות דו חודשיים המפרטים את הוצאותיו ואת הכנסותיו- אישור הגשת הדוחות טרם שליחתם.
 10. מועד דיון להכרזה על חדלות פירעון. קביעת תוכנית שיקום כלכלית הרלוונטית לחייב.
 11. סיום הליך בתום תשלום התוכנית פירעון.

הליך חדלות פירעון – שאלות ותשובות

הוצאה לפועל נפתחת כנגד החייב מטעם גורם אחר, אחד הנושים, וחדלות פירעון יכולה להפתח גם ביוזמת החייב כלפי עצמו. הוצאה לפועל הוא הליך שמטרתו לגבות את החוב, ואילו חדלות פירעון הוא הליך מעכב או מבטל הוצאה לפועל שמטרתו לגבות את החוב או למחוק אותו במידה והתנאים מאפשרים.

את הבקשה להתחלת תהליך חדלות פירעון יכול להגיש החייב או אחד הנושים. במידה ואחד הנושים מגיש כנגד החייב שלו בקשה לחדלות פירעון, והבקשה מאושרת, תכפה חדלות פירעון על החייב גם נגד רצונו.

אפשר להגיש בקשה לחדלות פירעון ולקבל עליה אישור גם אם נגד החייב יש תיק פתוח בהוצאה לפועל, אך אין חובה שיהיה תיק פתוח בהוצאה לפועל כדי שבקשה לחדלות פירעון תאושר. כאשר בקשת פשיטת הרגל מתקבלת ומאושרת, הליכי ההוצאה לפועל מוקפאים עד סיום הליך פשיטת הרגל, ובמידה והחובות מוסדרים במסגרתו, תיק ההוצאה לפועל נסגר.
בהחלט ובהמון פעמים זה אכן המקרה, אבל חשוב לדעת שחובות מסוימים כמו קנסות, מזונות או חובות שנוצרו במרמה לא ימחקו לעולם, גם לא בסיום פשיטת הרגל המקלה ביותר על החייב.

במידה והליך חדלות פירעון הסתיים בצו הפטר ולא לפני, מצבו הכלכלי מיד עם קבלת צו ההפטר (גם אם הוא על חלק מסכום החובות וגם אם מדובר במחיקת חובות מלאה) מקבל תפנית חיובית. חובותיו נפרשים לתשלומים נוחים לטווח ארוך או מבוטלים לחלוטין, ונכסיו ממומשים כדי להפחית את עומס החובות.
חשוב להבין שסיומה של חדלות פירעון במקרים מעין אלו הוא חיובי מאוד ועוזר לחייו לפתוח דף חדש ולהתחיל מההתחלה.

חדלות פירעון היא בעצם מצב שבו הגיע החייב לחדלות פירעון. כלומר, סך החובות שלו עולה על סך הנכסים שלו. מצב זה נוצר מסיבות שונות; הלוואות, התנהלות פיננסית לקויה, אי עמידה בהתחייבויות וכו'. במקרה כזה, כאשר נוצר חוב מעל סכום מסוים (מתעדכן מידי שנה), באישור בית המשפט יכול החייב עצמו או הנושים שלו להצהיר על חדלות פירעון.
הליך פשיטת הרגל מתנהל בתחילתו ע"י האפוטרופוס הכללי עד למינוי נאמן על ידי בית המשפט, לאחר מכן תפקידו של האפוטרופוס הוא לפקח על ההתנהלות ולדווח לבית המשפט.
תפקידו של הנאמן הוא כינוס נכסיו של החייב ומימושם לטובת הנושים. כלומר, כל הנכסים הקיימים אצל החייב עוברים לנאמן למטרת ריכוזם במקום אחד וקבלת תמונה כוללת על מצב החובות. הנאמן אחראי על מכירתם במטרה לפרוע את חובות החייב ולהחזירם לנושים לפי סדר זכאותם.
כאשר מדובר בחברה, מתרחש הליך דומה של הצהרה של חדלות פירעון והוא נקרא פירוק חברות.

השלב הראשון בהכרזת חדלות פירעון הוא מילוי טופסי בקשה וטופסי ויתור סודיות בהתאם להוראות בית המשפט. מומלץ להיוועץ בעו"ד כבר בשלב זה של התהליך מפני שמידע חסר או טעות במילוי הפרטים עשויה להיחשב כמידע שקרי ועלולה להוביל לתביעה פלילית. השלב הבא הוא הגשת הטפסים במשרדי הכונס הרשמי לקבלת שובר תשלום לפתיחת תיק שלאחריו נקבעת פגישה עם נציג הכונס הרשמי אשר עפ"י כל המידע שהוגש קובע סכום החזר חודשי מקסימלי שבו החייב יוכל לעמוד ובתום התהליך הבירוקרטי ואיסוף מסמכים ניתן לגשת לבית המשפט לשם התחלת התהליך.
היתרון העיקרי בחדלות פירעון הוא העובדה שמרגע ההכרזה על פשיטת הרגל, כל חובותיו של החייב מתרכזים אצל הנאמן כחוב אחד וכל ההליכים המשפטיים שהתנהלו נגדו מוקפאים, מה שמפשט את ההתנהלות השוטפת בתהליך תשלום החובות. יתרון נוסף הוא האפשרות לקבלת צו הפטר- החובות שיצליח החייב להוכיח כי נגרמו בתום לב יקבלו הפטר, כלומר ימחקו והחייב יוכל להתחיל דף חלק ונקי מחובות בסוף התהליך. החיסרון המרכזי בהליך פשיטת הרגל הוא העובדה שזהו תהליך ארוך מאוד מפני שהחוב מוחזר בסכומים קטנים יחסית, בהתאם ליכולות החייב. כמו כן ישנן הגבלות כמו איסור שימוש בכרטיס אשראי, איסור שימוש בצ'קים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

ש – הלכה למעשה איך זה עובד?
ת-שלב ראשון זו הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים:
בשלב זה, מתחילה בדיקה שמטרתה היא ביסוס מצבו הכלכלי של החייב ובחינת התנהלותו הכלכלית אשר הביאה אותו למצב של חדלות פירעון.
את הבדיקה מבצע נאמן לנכסי החייב וחל איסור באותה עת על פריעת החובות. אותו נאמן שהינו עו"ד אשר ממונה על ידי הכונס הנכסים הרשמי, הוא זה שבסוף הליך הבדיקה ימליץ על תוכנית פירעון החובות ולאור מסקנתו, ובכפוף לאישורו של כונס הנכסים הרשמי ואישורו שלבית המשפט יביא לקיום של דיון בהצעה ובסופה יוציא צו לשיקום כלכלי.
לאחר מכן ובהתקיים התנאים הנדרשים לקבלת צו לשיקום כלכלי מתקבל הצו. בצו זה, קיים מימוש של נכסי החייב עבור פירעון החובות לנושיו בנוסף להסדרי תשלומים תקופתיים להם מתחייב החייב בהתאם להכנסותיו השוטפות אשר הוא מחויב בדיווחם במסגרת מילוי הדוחות הדו חודשיים שלו.

אל תוותרו על הזכויות שמגיעות לכם
פנו אלינו עוד היום בטלפון לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות!

או מלאו כבר עכשיו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם:

צרו קשר עוד היום

לייעוץ ללא התחייבות מלאו את הפרטים: